Strategia Zrównoważonego Rozwoju Akwakultury Intensywnej 2020

Współautorstwo i redakcja dokumentu
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Akwakultury Intensywnej 2020 
 
dla 
 
Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych 
wkład do Programu Operacyjnego 2014-2020
 
DO POBRANIA