Projekt promocji kawioru z ryb jesiotrowatych

Przygotowanie wniosku o opinię Ministra, wniosku o dofiansowanie, przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej.


Beneficjent: Podmiot komercyjny