Projekty inwestycyjne PO Ryby 2007-2013

Pozyskaliśmy i rozliczyliśmy środki z PO Ryby 2007- 2013 dla ponad 20 inwestycji o różnej skali i zakresie.