Projekty inwestycyjne PO RiM 2014-2020

Pozyskaliśmy dofinsnansowanie dla ponad 30 projektów w ramach PO RiM 2014-2020, obecnie obsługujemy 23 aktywne projekty