Projekty miękkie EFS

Pozyskaliśmy i rozliczyliśmy kilkanaście projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.