Nasza specjalizacja

   Naszą domeną jest akwakultura. Naszą specjalnością obiekty hodowlane wykorzystujące najnowsze technologie w tym recyrkulację wody. Nowoczesne obiekty akwaklutury mogą powstać wszędzie - wystarczy dostęp do źródeł niezanieczyszczonej wody, wystarczy średniowydajna studnia. Obecnie stosowane technologie umożliwiają lokowanie takich obiektów w obiektach zamkniętych (halach, budynkach gospodarczych, innych istniejących budynkach możliwych do zaadoptowania), a także wysoką automatyzację procesów produkcyjnych. Ogranicza to pracochłonność, zapewnia także kontrolę i przewidywalność procesów hodowlanych. Akwakultura to branża w której efektywnie łączymy tradycje z osiągnięciami nauki i nowymi technologiami. 
 
   Nowoczesna akwakultura to także możliwość efektywnego wykorzystania energii odnawialnej zużywanej na miejscu jej wytworzenia. Procesy technologiczne mogą być zoptymalizowane pod katem zużucia energii co daje możliwość optymalizacji kosztów. 

    Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą projektów inwestycyjnych, obejmującą:
- przygotowanie koncepcji, projektów technologicznych,
- przygotowanie wniosków o warunki zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (KIP),
- przygotowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko,
- przygotowanie operatów wodnoprawnych, 
- przygotowanie projektów budowlanych,
- nadzór nad procesami administracyjnymi w zakresie zgód, pozwoleń i decyzji,
- pozyskanie wsparcia ze środków wspólnotowych, 
- przygotowanie analiz ekonomicznych i biznesplanów,
- asysta w procedurach kredytowych, 
- pozyskanie finansowania w ramach instrumentów finansowych.